søndag den 31. oktober 2010

Debatten i Jyllands Posten

Det er en spændende debat, som JyllandsPosten har startet.

Den 27. okt. lagde man ud med en arabisk blogger ved navn Badar Al-Bahar, der med løsrevne korancitater hævder, at islam er en særdeles barmhjertelig religion, hvis endemål er fred m.m. Det er dog en anden måde at læse koranen på.


Poul Erik Andersen svarer den 30. okt., hvor han sætter spørgsmålstegn ved sandhedsværdien af Badar Al-Bahar´s lovprisninger - ikke mindst ved at påpege at Muhammeds officielle biografi opregner 27 slag, som den angiveligt fredelige profet personligt deltog i. Det var i øvrigt alle angrebskrige, som blev startet af den fredselskende profet.


Poul Erik Andersen kommer ikke ind på et interessant faktum med koranen. Der er noget, som virkelig adskiller koranen fra alle andre religioners hellige bøger.


En stor del af koranen beskæftiger sig indgående med fordelingen af krigsbytte. Når man har overvundet en modstander, så er det en fordel at have på det rene, hvilken fordelingsnøgle der gælder for krigsbyttet. Både hvem som skal slås ihjel straks, hvilke der kan beholdes indtil der kan skaffes en løsesum for dem – og så dem der direkte kan overtages som slaver. Også de materielle erobringer helt ned til synåle skal med i fordelingen, som det nævnes i koranen.


Nu er slaver jo ikke noget fortidigt. Selv i vore dage er der slaver i visse islamiske lande. Og det understøttes af koranen, som giver magthaverne den moralske ret til slaveri.


Amnesty International nævner bl.a. Mauretanien: ”Tilværelsen som slave er for 25 % af den sorte befolkning i Mauretanien en barsk realitet. På trods af at slaveriet officielt blev afskaffet i 1981, har regeringen endnu ikke igangsat nogen form for praktiske foranstaltninger for at sikre slaveriets reelle afskaffelse. Slaveejerne bruger blandt andet Islam som et middel til at skræmme slaverne til underdanighed og som retfærdiggørelse af det faktum, at slaverne ikke blot udnyttes som ubetalt arbejdskraft, men også ydmyges og mishandles. Når en slavinde føder et barn, tilhører barnet automatisk hendes ejer. Barnet kan dermed imødese en fremtid i strid med FN's menneskerettighedserklæring, der fastslår, at "Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder." ”.

Det er fantastisk at der er personer, som stadig kan hævde islams fredelige og barmhjertelige hensigter, når man ser på realiteterne i Verden i dag.Morten Dreyer

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Københavns Storkreds

onsdag den 27. oktober 2010

Københavns Byret er ulogisk

Man kan blive lidt forvirret over islam og ikke mindst de danske domstoles holdning til samme. Karen Jespersen er netop idømt 10.000 kroner for at have påstået, at en muslimsk talsmand i Danmark går ind for stening af kvinder. Men derimod må hun godt kalde ham for ekstremist på andre planer.

Det virker lidt ejendommeligt. Vores egen hjemmedyrkede imam, Abdul Wahid Petersen, har tidligere udtalt, at han da ikke kan tage afstand til netop stening som straffemetode, da det var en del af pakken af at være en sand troende på allah. Som han har udtalt: ”Vi kan hurtigt blive enige om, at stening til døde er en meget grusom form for afstraffelse, men det ændrer ikke på, at den set i et islamisk lys, er blevet forordnet af Skaberen selv. Vi er derfor umiddelbart ikke bemyndigede til at ændre på samme.” (Kristeligt Dagblad, 18.04.02).
Så når selve imam Petersen mener, at stening er en fast del af islam, så undre det, at Københavns Byret finder, at man godt kan være ekstremist i islam og så ikke tro på hele pakken.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

tirsdag den 26. oktober 2010

Ghetto løsning

Vi har arvet et integrationsproblem fra socialdemokratiske regeringer – og det har udkrystaliseret sig i en række ghettoer over hele landet, hvor danske normer og regler ikke længere gælder. Gennem de sidste par år har man forsøgt sig med en normalisering ved hjælp af forskønnelsespakker og integrationsprojekter i byområderne – kun med en yderligere radikalisering til resultat. I Vollsmose har man f.eks.på et par år brugt 720 millioner kroner på at male facaderne på de 3.692 lejligheder uden det mindste positive resultat. Mere end 200.000 kroner for hver lejlighed og problemerne har vokset sig større i perioden.

På Amager med Hørgården er problemerne tilsvarende. Selvom Københavns Kommune gennem 8 år skamroste den socialdemokratiske Integrations borgmester, Jacob Hougaards indsats, så fortsatte udviklingen skævt. Siden 1. januar har den radikale Klaus Bondam haft opgaven, men han har vel været så meget på rejse Verden over med sine foredrag om byplanlægning, at han ikke har kunnet nå at sætte sig ind i problemerne.

Der er flere årsager til problemerne. Den første årsag var, at vi fik langt flere indvandrere end vi kunne nå at integrere. Send derfor en hilsen til Poul Nyrup, Holger K. Nielsen og Marianne Jelveg. Kulturforskellene var også for store. De fleste indvandrere kommer fra en kultur, hvor magten tæller. Hvor fysisk magt over andre giver respekt i omgangskredsen. Det tæller derfor ikke rigtigt, når en politimand giver en reprimande for en lovovertrædelse. Man forstår det bare ikke og er desuden revnende ligeglad med en henstilling. Rundbordspædagogik i en dansk skole gør ikke indtryk, når man kommer fra en kultur, hvor læreren lovligt kan gennemprygle en elev som ikke bukker dybt nok for ham.Det er positivt, at Dansk Folkeparti ikke længere står helt alene med holdningen, at der skal gøres noget nu.

For få år siden var der i flere amerikanske storbyers centrum en del tilsvarende problemer. Det løste man ved en nul-tolerance politik. Alle lovovertrædelser – selv de mindste bagateller – blev påtalt og straffet med det samme. At kaste en sten medførte at man kom med på stationen natten over – og næste formiddag blev man dømt og direkte overført til et fængsel. Man gjorde det ikke fordi man troede på, at personen ville blive et bedre menneske i fængslet, men så længe han sad der, deltog han ikke i balladen. Og efter en række domme forstod selv de tungeste, at der ingen fremtid lå i ballade.

Lederen har ret: Selv med 200 specialtrænede ghettobetjente og videoovervågning vil det næppe få den store effekt på kriminelle og ballademagere, hvis man fortsætter med irettesættelser og formaninger. Men man kunne jo gå den anden vej og fastholde et personligt ansvar for den enkeltes egne handlinger – og her vil politi og overvågning give beviserne.Morten Dreyer

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Københavns Storkreds.

søndag den 24. oktober 2010

Helle Thornings flirt med kommunismen

Nicolai Wammen kan om mindre end et år blive en ganske god afløser for Thorning. Mon ikke kommunistsagen mod Ole Sohn kan få en del vælgere til at betakke sig for Sohn som minister.Mere end 2 år efter Murens fald støttede han stadig fuldt ud det despotiske styre med Stasi fangelejre og stikkere.

Det er iøvrigt ejendommeligt, at ingen medier har set på Helles fortid. Billedet viser Helle Thorning formummet med palæstinenser tørklæde bærende på et kommunistisk slogan. Da billedet blev taget var hun 23 år, så det var ikke en lille piges fasination af det store kommunistiske sociale fælleskab, men en voksen fornuftig persons accept af et terrorregimjavascript:void(0)e.

Politiindsats imod indbrud

Politiet nævner, at de vil optrappe indsatsen imod indbrud i juleperioden.


Det er da positivt, da kriminaliteten plejer at toppe i de dage.


Men kunne man ikke også sætte ind på en anden front. Juledagene er også netop de dage hvor rigtig mange vaneforbrydere får udgang. For tænksomme personer kunne der være en sammenhæng, når erfaringen viser, at alt for mange af de indsatte har et narkoproblem, som skal finansieres via juleorloven.


Man kan overveje om man overhovedet skal give orlov til personer, som afsoner deres 10. dom eller mere for indbrud. På et tidspunkt må der være en konsekvens.


Morten Dreyer

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

lørdag den 16. oktober 2010

Hold bloktilskud tilbage indtil korruptions er afvist

Så længe der er mistanke om korruption på Grønland, bør Danmark tilbageholde en del af bloktilskuddet på mere end 3 milliarder kroner.
Det nævnes at Grønlands regeringschef Kuupik Kleist og ministeren for råstoffer, Ove Karl Berthelsen, har familiemedlemmer i toppen af et mineselskab, som har fået tilladelse af regeringen til at lede efter smaragder.

Lederen af det største oppositionsparti Siumut, Aleqa Hammond, taler om korruption.

- Jeg efterlyser politisk og moralsk ansvarlighed, siger hun og kræver alle økonomiske interessekonflikter lagt frem.

Sagen handler om det private mineselskab Greengems Aps. Aviâja Vandersee er bestyrelsesformand for selskabet og samlever med regeringschef Kuupik Kleist fra det venstreorienterede regeringsparti Inuit Ataqatigiit (IA), som kom til magten i 2009.

Grethe Kramer Berthelsen er direktør og bestyrelsesmedlem i samme selskab og gift med landsstyremedlem (minister) for råstoffer Ove Karl Berthelsen (IA). Han erklærede sig inhabil og deltog ikke behandlingen af efterforskningstillladelsen, skriver ministeren for finanser, Palle Christiansen i et svar til Aleqa Hammond. Der står ikke noget i svaret om Kuupik Kleists habilitet.

Det socialdemokratiske Siumut, vil rejse sagen i revisionsudvalget i det grønlandske parlament, Inatsisartut, for at få alle papirer frem.

Det var lørdag ikke muligt at få kontakt med regeringschef Kuupik Kleist, men i juli sagde han til Ritzau:

- I de offentligt ejede selskaber har vi skiftet stort set alle politisk udpegede repræsentanter ud. Det er sundt med et armslængdeprincip i forhold til at være politisk aktiv og folkevalgt og så det at være forretningsmand, sagde regeringschefen.
Da Danmark i forbindelse med selvstyreaftalen overdrog alle rettigheder til undergrunden til selvstyret, åbnede man en ladeport. Atter viser det sig, at såkaldte ansvarlige partier på Grønland har samme forhold til dit og mit, som visse bananrepublikker i Sydamerika.
At grønlænderne selv vil leve i et sådan samfund er deres egen sag – men det bør ikke være danske skatteydere som finansierer nepotismen.
Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

søndag den 10. oktober 2010

Fyr Barboed hvis han ikke magter opgaven

Justitsminister Lars Barfoed burde fyres. Han svigter borgerne.

Lige siden statsdannelsen opstod for snart 1.000 år siden i Danmark, har de vigtigste to opgaver for Staten været, at yde sikkerhed for sine borgere mod inden- og udenlandske farer, samt at sikre borgernes retmæssige stilling.

Disse to opgaver er grundlæggende alfa og omega for et retfærdigt samfund.. Uden disse to er alle andre rettigheder ligegyldige. Den gradvise udbygning af disse to punkter medførte, at Staten tog monopol på magtanvendelse og retsvæsen. De enkelte borgere opgav derfor selv at bære våben. Man betalte en skat til Staten og den sørgede for sine borgere med sikkerhed og et fair retsvæsen.

I de senere år har der udviklet sig områder i landet, hvor Staten har tabt kontrollen. Der er tale om Vollsmose, Gjellerupplanen, Tingbjerg, Mjølnerparken m.fl. Listen bliver stadig længere.
Beboerne i disse områder er nu ofte underlagt bander og grupper af utilpassede 2-generationsindvandreres forgodtbefindende.

Det må ændres snarest. Justitsministeren bør indsætte det nødvendige personel, så borgerne igen kan opleve et trygt samfund. Magter Justitsminister Lars Barfoed ikke dette, bør Folketinget tage konsekvensen og udskifte ham til anden minister, som er klar over, at hans primære opgave er at sikre alle landes borgere. En kort frist for ministeren bør være på 2 måneder for at få begyndt på indsatsen imod banderne.

Allerede Jyske Lov fra 1241 var klar i mælet med hensyn til beskyttelse af borgerne:
”Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest. Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde.”

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

Dragør den 10. Okt. 2010.