onsdag den 30. maj 2012

Thorning må kunne svare LO

LO´s sidste ugebrev A4 nævner problematikken med privatskolerne. Privatskolerne er mere polariserede end landets folkeskoler, viser deres kortlægning. Nogle privatskoler har nemlig ikke en eneste elev med udenlandsk baggrund, mens andre stort set ikke har andet. »Bekymrende«, siger ekspert, mens undervisningsministeren kritiserer privatskolerne for ikke at løfte deres del af ansvaret for de tosprogede elever. Men når nu LO finder, at det er et stort problem, som bør løses, så kan LO vel bare tage en samtale med Margrethe Vestager, Helle Thorning, Mette Frederiksen og SF's socialordfører Özlem Cekic ? Disse meget vidende og socialt sindede politikere, som går ind for en ubegrænset indvandring, må kunne komme med god forklaring på, hvorfor de personligt som forældre, fravælger folkeskolen med den spændende multikulturelle, som de har skabt.

mandag den 28. maj 2012

FN er gennemkorrupt.

FN er gennemkorrupt. Lad os nu opsige en række af de aftaler, som Danmark har indgået gennem årene. På papiret skulle FN være de demokratiske landes fælles forum. Med det har udviklet sig til at være et talerør for diktaturstater. Det sidste glansnummer som FN har foretaget er at udnævne Zimbabwes præsident, Mugabe, som verdensorganisationens Turisme Ambassadør. FN finder, at den blodtilsølede bøddel er deres bedste bud på en ambassadør. Mugabe har slået i tusindvis af sine egne borgere ihjel, han har gennem årene forvandlet et blomstrende land til fallitbo, hvor folk sulter til døde. Alt imens hans formue i udenlandske banker hober sig op. Et lille tiltag fra vestlige demokratier har været at frabede sig hans besøg. Men nu har FN udnævnt ham som ambassadør – og derfor kan han atter rejse Verden over. Og lønnen til denne morder – den vil komme fra de vestlige lande – herunder Danmark. Lad os stille og roligt begynde at melde os ud af konventionerne.

Jeg støtter socialdemokraten

Det er ikke så ofte det sker. Men når han nu overtræder §266, kan jeg vel støtte ham? Socialdemokrat overtræder §266 i Straffeloven, idet han lægger en befolkningsgruppe for had. Hvad har Center for Dokumentation og Racediskriminering tænkt sig at gøre ? JyllandsPostem skriver søndag, at ud af 269 somalier bosat i den vestlige del af Århus, som blev undersøgt af SKAT, havde de 248 begået dokumentfalsk og snydt skattevæsenet og Danmarks indbyggere for 12,5 millioner kroner. Det får straks skatteordføreren hos Socialdemokraterne på banen med et krav om en systematisk undersøgelse. Derfor forventer skatteordfører Thomas Jensen (S), at Skat systematisk nu vil undersøge sagen med somalierne til bunds for at tjekke op på, om der foregår ekstra snyd. - Det vil være helt på sin plads, at man sørger for at den lige lovlig kreative indberetning bliver korrigeret, så de betaler den skat, de skal, og den bødestraf de skal have for at have unddraget skattevæsnet, siger han. For socialdemokrater er lodret bedrageri bare en lige lovlig kreativ indberetning ? Men bare fordi 90 % af de undersøgte hver havde bedraget for kr. 50.000,- i gennemsnit, så springer Thomas Jensen straks til med at hænge somalierne ud som gruppe. Hvad siger centeret for diskriminering til denne ulovlighed ? Lidt naivt troede jeg, at skattevæsenet gjorde det automatisk for alle.

fredag den 18. maj 2012

Danmark støtter igen despoterne.

Villy Søvndal mangler fuldstændig historisk sans. Det er som om regeringen ukritisk lader det latente jødehad i Socialistisk Folkeparti, skinne igennem i Danmarks politik. Nu med hans nye forslag om en officiel støttet boykot. Torsdag var der ministerbesøg i Prag fra Israel med premierminister Natanyahu i spidsen. Her udtalte Tjekkiets leder, Necas, at Tjekkiet fuldt ud forstår Israels situation som et lille demokratisk land i en særdeles farlig religion med endnu farligere naboer. Tjekkiet vil fortsat støtte Israel i EU og andre steder, lovede han. Nacas udtalte dertil, at situationen for Irael var netop som Tjekkoslovakiet oplevede det i 1930´erne. Et lille land omgivet af diktaturlande, som ønskede at smadre demokratiet og erobrer landet. Er det ikke historien som gentager sig – og den danske regering atter hjælper despoterne. Og lader demokratierne i stikken.

Sådan er Søvndal !!!!

Lederen fredag i EB om en skvattet og løgnagtig Søvndal, kunne minde om et karaktermord. Hvis det da ikke lige var, at for at begå et karaktermord på en person, så kræver det i første omgang en ærlig person med rygrad, ærlighed og integritet. Alt sammen kvaliteter, som Søvndal mangler i sørgelig grad. Der er to løftebrud fra hans side, som især betyder nedskæringer for pensionisterne. Før valget lovede han kommunerne 2 milliarder i ekstra tilskud – og for hver kommune blev det nøjagtigt pindet ud med decimaler for hvad den enkelte kommune ville modtage få dage efter Søvndal blev minister. F.eks. ville Frederiksberg modtage 76 millioner og Dragør 26 millioner kroner. I stedet blev kommunerne beskåret kraftigt med store nedskæringer, med negativt resultat for især pensionisterne. Villy lovede også, at alle folkepensionister skulle modtage 5.000,- årligt. Som lederen nævner: ”Villy siger en masse, men det er løs retorik uden politiske konsekvenser. En snakkemaskine uden substans.” Lad os få en ny regering – hellere i dag end i morgen.

søndag den 13. maj 2012

Don´t Mention the War

Lørdag skrev JP på forsiden at: ”Muslimdebat er stilnet af”. Hvis man læser artiklen vil man se, at præmissen er en ret simpel optælling af 10 specifikke ord som muslim, imam, tørklæde og tvangsægteskab. Men er det virkeligheden i debatten i dagens Danmark ? At de 10 ord ikke længere optræder i samme mængde som tidligere, kan vel også skyldes andre faktorer ? Jeg vil nævne 2. Da regeringen tiltrådte besluttede man resolut på bedste George Orwell måde at afskaffe ghettoerne i Danmark. Man omdøbte dem bare til ”Udsatte Boligområder”, og vupti så faldt brugen af ordet kraftigt i alle officielle papirer. Det er efterhånden også svært at støde på begrebet indvandre drenge i medierne, når politi og brandvæsen dynges til af sten i et af de Udsatte Boligområder. Her har de kriminelle skiftet officielt navn til ”de unge”. Et andet aktuelt eksempel er sagen om vold på Herstedlund Skolen i Albertslund Kommune. En sag som har været stærkt omtalt. Her valgte medierne at beskrive voldsmanden, som en 15-årig elev. Man kunne med lige så stor ret have kaldt ham en stærkt utilpasset indvandredreng, som mangler banal opdragelse til at begå sig i et vestligt samfund. Ved at bruge det neutrale ord, slipper man for at nævne problemet med indvandrere drenge, der tyranniserer og intimiderer deres klasse- og skolekammerater, som det efterhånden kan ses over store dele af Vesteuropa. Jeg erkender, at man ser de nævnte 10 ord mindre i medierne, men til gengæld har vi oplevet en sand underskov af nye beskrivelser af virkeligheden. Ord som ikke støder de sensible vogtere i EU.

torsdag den 10. maj 2012

Fredning af kriminelle

Hvem kommer først ? Regeringen eller domstolen ? Politiet har netop slået til overfor en østeuropæisk tyvebande, som på gennemprofessionel og systematisk måde har hjemsøgt hele landet med deres indbrud. Massevis af indbrud med utallige ofre, som har fået deres arvegods stjålet. Disse forbrydere kommer nu for retten og de bør udvises af landet for evigt. Men regeringen har netop meddelt, at man agter at ændre loven snarest. Vil domstolen nå at udvise indbrudstyvene inden loven træder i kraft. For at beskytte kriminelle EU-borgeres frie ret til ophold i Danmark til fortsatte forbrydelser, vil regeringen ændre loven, så en udvisning vil blive nærmest umulig. Er der ikke en stats primære opgave at beskytte sine borgere fra uretfærdighed og overgreb ? I stedet vælger regeringen at beskytte dybt kriminelle EU-udlændinges ret til forsat kriminalitet i Danmark. Det bør ændres efter næste valg – måtte det komme hurtigt.

lørdag den 5. maj 2012

Fratag muslimer ret til erstatningssager

Afvis dog sagen. En amerikansk kvinde, der konverterede fra kristendom til islam, er blevet tilkendt fem millioner dollar i erstatning af en jury, der kendte telegiganten AT&T skyldig i diskriminering, efter kvinden konverterede. Sagen bør afvises med henvisning til blasfemi fra sagsøgers side. Hvis man er en sand troende på allah, så tror man på, at intet på Jorden sker, uden at selveste allah personligt har sanktioneret det. Så når de slemme ansatte hos AT&T har optrådt, så kvinden har følt sig generet, så er det vel allahs skyld? Så hvis en sand muslim føler sig religiøst forurettet, kan han/hun vel ikke sagsøge sagesløse personer, som angiveligt bare gør, hvad allah har bestemt de skal gøre. Domstolene bør i stedet henvise alle søgsmål til en personlig sag mellem den troende og hans altvidende og altbestemmende guddom.